"Voor advies, ontwikkeling en beheer van de groene ruimte."

Poelenherstelplan Nationaalpark De Meinweg

Project: Poelenherstelplan Nationaalpark De Meinweg
Opdrachtgever: Staatsbosbeheer
Locatie: Gemeente Roerdalen, NP De Meinweg
Omschrijving:
Het Nationaal Park de Meinweg is een van de belangrijkste gebieden voor amfibieën en reptielen in Nederland. In 2012 bleek een groot aantal poelen in het Nationaal park de Meinweg niet meer geschikt als optimaal voortplantingswater voor diverse (zeldzame) soorten amfibieën. OmniVerde BV heeft in opdracht van Staatsbosbeheer een poelenherstelplan opgesteld. Uiteindelijke zijn onder begeleiding van OmniVerde BV een 40-tal poelen daadwerkelijk hersteld. OmniVerde heeft de technische werkomschrijvingen voor de te herstellen poelen opgesteld, de ecologische begeleiding verzorgd en toezicht gehouden op de werkzaamheden.




Copyright OmniVerde BV 2019. All rights reserved.