"Voor advies, ontwikkeling en beheer van de groene ruimte."

Uitvoeringsplannen 8 terreinen Kempen Broek

Project: Uitvoeringsplannen 8 terreinen Kempen Broek
Opdrachtgever: ARK Natuurontwikkeling
Locatie: Gemeente Weert
Omschrijving:
ARK Natuurontwikkeling werkt in het Kempen ̴Broek aan gebiedsontwikkeling op maat, waarbij natuurontwikkeling, agrarische structuurverbetering en waterconservering hand in hand gaan. Voor een 8-tal natuurgebieden met een oppervlakte variërend van 10 tot 50 ha, werkt OmniVerde in opdracht van ARK de uitvoeringsplannen uit. Hierin worden maatregelen opgenomen zoals ven- en moerasherstel, plagwerkzaamheden, herstel van oorspronkelijk reliëf en de aanleg van poelen. OmniVerde zorgt voor de benodigde onderzoeken en regelt de vergunningaanvragen. Daarnaast stelt OmniVerde de technische werkomschrijvingen op verzorgt het aanbestedingstraject. Inmiddels zijn enkele terreinen ingericht. Hierbij heeft OmniVerde de directie gevoerd en ervoor gezorgd dat het beoogde eindbeeld is gerealiseerd .

"Uitvoeringsplan Loozerheide Natuurontwikkeling Kempen-Broek" als pdf in te lezen. Download

"Werkomschrijving Loozerheide Natuurontwikkeling Kempen-Broek" als pdf in te lezen. Download
Copyright OmniVerde BV 2019. All rights reserved.