"Voor advies, ontwikkeling en beheer van de groene ruimte."

Beheer

Onderhoud, beheer en handhaving in de groene ruimte

Beheer en onderhoud zijn noodzakelijk om ervoor te zorgen dat een gebied zijn gewenste functies behoudt of zich hiernaar ontwikkelt. OmniVerde kan hierbij ondersteunen door het beheer voor u te organiseren en erop toe te zien dat dit gebeurt zoals u het wenst.

Bij het opstellen van een beheerplan letten we op de beoogde doelstellingen en de financiƫle en praktische haalbaarheid ervan.

Overheden helpen wij bij het handhaven van groene wet- en regelgeving. Zo kunnen wij voor u controles uitvoeren om ongewenste activiteiten te voorkomen.

Terreineigenaren ondersteunen wij door het gewenste beheer te organiseren, te coƶrdineren of toe te zien op naleving van de gewenste beheersvoorwaarden.

U kunt ons inschakelen voor onder andere:

Copyright OmniVerde BV 2019. All rights reserved.