"Voor advies, ontwikkeling en beheer van de groene ruimte."

Advies

Het juiste advies door samenwerking met specialisten en afstemming met belanghebbenden

OmniVerde kan u uitstekend adviseren over de invulling van uw project of idee. Wij brengen verschillende belangen samen en stellen hiermee een doordacht en maatschappelijk verantwoord advies op. Zo kunnen wij functies als recreatie, leefbaarheid, veiligheid, openbaar groen, natuur, water, landbouw, landschap en cultuurhistorie met elkaar combineren.

We dragen bij aan duurzame gebiedsontwikkeling die recht doet aan alle belangen en dus een groot draagvlak kent. Bij de uitwerking van projecten kijkt OmniVerde ook naar de beheerkosten en adviseert hierin haar opdrachtgevers.

U kunt ons inschakelen voor onder andere:

Copyright OmniVerde BV 2019. All rights reserved.