x
Inrichtingsplan perceel Bokkebösje te Vaals
Opdrachtgever: Locatie: Het Elisabeth Strouven Fonds Omgeving van Vaals
Het Elisabeth Strouven Fonds heeft een perceel van ongeveer 20 ha gekocht in de omgeving van Vaals. Het perceel ligt vlak bij natuur-en bosgebieden in de zilvergroene natuurzone zoals vastgesteld in het POL 2014. Het Elisabeth Strouwen Fonds wil het perceel inzetten voor natuurinclusieve landbouw en heeft OmniVerde gevraagd voor het uitwerken van 4 mogelijke alternatieven hiervoor en aan te geven welke vormen van landbouw hierbij passen. De alternatieve bestaan uit een variant met grotere landbouwpercelen en robuustere natuurelementen, een cultuurhistorische variant met o.a. hagen, bomen en een hoogstamboomgaard, een extensieve begrazingsvariant en een variant met robuustere hagen en graften, bomen en grotere landbouwkundige eenheden. Alle vier de varianten hebben een positief effect op de natuur- en landschapswaarden in combinatie met diverse mogelijke vormen van weidebouw. Verder is er een raming opgesteld voor de inrichtingskosten en een vergunningenscan uitgevoerd voor de inrichting van het gebied.

Kortestraat 20, 6101 HC Echt     +31-(0)475-768800      info@omniverde.nl

x

Inrichtingsplan perceel Bokkebösje te Vaals

Opdrachtgever:

Locatie:

Het Elisabeth Strouven Fonds

Omgeving van Vaals

Het Elisabeth Strouven Fonds heeft een perceel van ongeveer 20 ha gekocht in de omgeving van Vaals. Het perceel ligt vlak bij natuur-en bosgebieden in de zilvergroene natuurzone zoals vastgesteld in het POL 2014. Het Elisabeth Strouwen Fonds wil het perceel inzetten voor natuurinclusieve landbouw en heeft OmniVerde gevraagd voor het uitwerken van 4 mogelijke alternatieven hiervoor en aan te geven welke vormen van landbouw hierbij passen. De alternatieve bestaan uit een variant met grotere landbouwpercelen en robuustere natuurelementen, een cultuurhistorische variant met o.a. hagen, bomen en een hoogstamboomgaard, een extensieve begrazingsvariant en een variant met robuustere hagen en graften, bomen en grotere landbouwkundige eenheden. Alle vier de varianten hebben een positief effect op de natuur- en landschapswaarden in combinatie met diverse mogelijke vormen van weidebouw. Verder is er een raming opgesteld voor de inrichtingskosten en een vergunningenscan uitgevoerd voor de inrichting van het gebied.