Gebiedscoördinator Zuid-Limburg Natuurrijk Limburg
Opdrachtgever: Locatie: Natuurrijk Limburg Zuid-Limburg
Natuurrijk Limburg is de overkoepelende organisatie voor samenwerkingsverbanden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Limburg. In het kader van het nieuwe subsidiestelsel agrarisch natuur- en Landschapbeheer 2016 (ANLb2016) staat Natuurrijk Limburg aan de lat om het agrarisch natuurbeheer een kwaliteitsimpuls te geven om het een duidelijke ecologische meerwaarde te bieden voor (Europees) beschermde soorten zoals vroedmeesterpad, geelbuikvuurpad, kamsalamander, grauwe klauwier, hazelmuis en kraanvogel. Om deze meerwaarde te kunnen bereiken is OmniVerde BV ingeschakeld bij het maken van afspraken met (poteniele) deelnemers aan het ANLb2016 in Zuid-Limburg. Bekeken wordt of de terreinen voldoen aan de eisen van de doelsoorten en of er nog aanvullende inrichtingsmaatregelen noodzakelijk zijn. Daarnaast heeft OmniVerde BV de voorintekening voor het ANLb2016 in Zuid-Limburg gecoördineerd. Inmiddels wordt ook de voorintekening voor 2017 voorbereid. Verder wordt er gewerkt aan een educatie traject om de deelnemers op te leiden zodat de ecologische meerwaarde ook daadwerkelijk bereikt kan worden.

Kortestraat 20, 6101 HC Echt     +31-(0)475-768800      info@omniverde.nl

Gebiedscoördinator Zuid-Limburg Natuurrijk Limburg
Opdrachtgever: Locatie: Natuurrijk Limburg Zuid-Limburg
Natuurrijk Limburg is de overkoepelende organisatie voor samenwerkingsverbanden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Limburg. In het kader van het nieuwe subsidiestelsel agrarisch natuur- en Landschapbeheer 2016 (ANLb2016) staat Natuurrijk Limburg aan de lat om het agrarisch natuurbeheer een kwaliteitsimpuls te geven om het een duidelijke ecologische meerwaarde te bieden voor (Europees) beschermde soorten zoals vroedmeesterpad, geelbuikvuurpad, kamsalamander, grauwe klauwier, hazelmuis en kraanvogel. Om deze meerwaarde te kunnen bereiken is OmniVerde BV ingeschakeld bij het maken van afspraken met (poteniele) deelnemers aan het ANLb2016 in Zuid-Limburg. Bekeken wordt of de terreinen voldoen aan de eisen van de doelsoorten en of er nog aanvullende inrichtingsmaatregelen noodzakelijk zijn. Daarnaast heeft OmniVerde BV de voorintekening voor het ANLb2016 in Zuid-Limburg gecoördineerd. Inmiddels wordt ook de voorintekening voor 2017 voorbereid. Verder wordt er gewerkt aan een educatie traject om de deelnemers op te leiden zodat de ecologische meerwaarde ook daadwerkelijk bereikt kan worden.
Gebiedscoördinator Zuid-Limburg Natuurrijk Limburg
Opdrachtgever: Locatie: Natuurrijk Limburg Zuid-Limburg
Natuurrijk Limburg is de overkoepelende organisatie voor samenwerkingsverbanden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Limburg. In het kader van het nieuwe subsidiestelsel agrarisch natuur- en Landschapbeheer 2016 (ANLb2016) staat Natuurrijk Limburg aan de lat om het agrarisch natuurbeheer een kwaliteitsimpuls te geven om het een duidelijke ecologische meerwaarde te bieden voor (Europees) beschermde soorten zoals vroedmeesterpad, geelbuikvuurpad, kamsalamander, grauwe klauwier, hazelmuis en kraanvogel. Om deze meerwaarde te kunnen bereiken is OmniVerde BV ingeschakeld bij het maken van afspraken met (poteniele) deelnemers aan het ANLb2016 in Zuid-Limburg. Bekeken wordt of de terreinen voldoen aan de eisen van de doelsoorten en of er nog aanvullende inrichtingsmaatregelen noodzakelijk zijn. Daarnaast heeft OmniVerde BV de voorintekening voor het ANLb2016 in Zuid-Limburg gecoördineerd. Inmiddels wordt ook de voorintekening voor 2017 voorbereid. Verder wordt er gewerkt aan een educatie traject om de deelnemers op te leiden zodat de ecologische meerwaarde ook daadwerkelijk bereikt kan worden.
Gebiedscoördinator Zuid-Limburg Natuurrijk Limburg
Opdrachtgever: Locatie: Natuurrijk Limburg Zuid-Limburg
Natuurrijk Limburg is de overkoepelende organisatie voor samenwerkingsverbanden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Limburg. In het kader van het nieuwe subsidiestelsel agrarisch natuur- en Landschapbeheer 2016 (ANLb2016) staat Natuurrijk Limburg aan de lat om het agrarisch natuurbeheer een kwaliteitsimpuls te geven om het een duidelijke ecologische meerwaarde te bieden voor (Europees) beschermde soorten zoals vroedmeesterpad, geelbuikvuurpad, kamsalamander, grauwe klauwier, hazelmuis en kraanvogel. Om deze meerwaarde te kunnen bereiken is OmniVerde BV ingeschakeld bij het maken van afspraken met (poteniele) deelnemers aan het ANLb2016 in Zuid-Limburg. Bekeken wordt of de terreinen voldoen aan de eisen van de doelsoorten en of er nog aanvullende inrichtingsmaatregelen noodzakelijk zijn. Daarnaast heeft OmniVerde BV de voorintekening voor het ANLb2016 in Zuid-Limburg gecoördineerd. Inmiddels wordt ook de voorintekening voor 2017 voorbereid. Verder wordt er gewerkt aan een educatie traject om de deelnemers op te leiden zodat de ecologische meerwaarde ook daadwerkelijk bereikt kan worden.
Gebiedscoördinator Zuid-Limburg Natuurrijk Limburg
Opdrachtgever: Locatie: Natuurrijk Limburg Zuid-Limburg
Natuurrijk Limburg is de overkoepelende organisatie voor samenwerkingsverbanden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Limburg. In het kader van het nieuwe subsidiestelsel agrarisch natuur- en Landschapbeheer 2016 (ANLb2016) staat Natuurrijk Limburg aan de lat om het agrarisch natuurbeheer een kwaliteitsimpuls te geven om het een duidelijke ecologische meerwaarde te bieden voor (Europees) beschermde soorten zoals vroedmeesterpad, geelbuikvuurpad, kamsalamander, grauwe klauwier, hazelmuis en kraanvogel. Om deze meerwaarde te kunnen bereiken is OmniVerde BV ingeschakeld bij het maken van afspraken met (poteniele) deelnemers aan het ANLb2016 in Zuid-Limburg. Bekeken wordt of de terreinen voldoen aan de eisen van de doelsoorten en of er nog aanvullende inrichtingsmaatregelen noodzakelijk zijn. Daarnaast heeft OmniVerde BV de voorintekening voor het ANLb2016 in Zuid-Limburg gecoördineerd. Inmiddels wordt ook de voorintekening voor 2017 voorbereid. Verder wordt er gewerkt aan een educatie traject om de deelnemers op te leiden zodat de ecologische meerwaarde ook daadwerkelijk bereikt kan worden.
Gebiedscoördinator Zuid-Limburg Natuurrijk Limburg
Opdrachtgever: Locatie: Natuurrijk Limburg Zuid-Limburg
Natuurrijk Limburg is de overkoepelende organisatie voor samenwerkingsverbanden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Limburg. In het kader van het nieuwe subsidiestelsel agrarisch natuur- en Landschapbeheer 2016 (ANLb2016) staat Natuurrijk Limburg aan de lat om het agrarisch natuurbeheer een kwaliteitsimpuls te geven om het een duidelijke ecologische meerwaarde te bieden voor (Europees) beschermde soorten zoals vroedmeesterpad, geelbuikvuurpad, kamsalamander, grauwe klauwier, hazelmuis en kraanvogel. Om deze meerwaarde te kunnen bereiken is OmniVerde BV ingeschakeld bij het maken van afspraken met (poteniele) deelnemers aan het ANLb2016 in Zuid-Limburg. Bekeken wordt of de terreinen voldoen aan de eisen van de doelsoorten en of er nog aanvullende inrichtingsmaatregelen noodzakelijk zijn. Daarnaast heeft OmniVerde BV de voorintekening voor het ANLb2016 in Zuid-Limburg gecoördineerd. Inmiddels wordt ook de voorintekening voor 2017 voorbereid. Verder wordt er gewerkt aan een educatie traject om de deelnemers op te leiden zodat de ecologische meerwaarde ook daadwerkelijk bereikt kan worden.
Gebiedscoördinator Zuid-Limburg Natuurrijk Limburg
Opdrachtgever: Locatie: Natuurrijk Limburg Zuid-Limburg
Natuurrijk Limburg is de overkoepelende organisatie voor samenwerkingsverbanden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in Limburg. In het kader van het nieuwe subsidiestelsel agrarisch natuur- en Landschapbeheer 2016 (ANLb2016) staat Natuurrijk Limburg aan de lat om het agrarisch natuurbeheer een kwaliteitsimpuls te geven om het een duidelijke ecologische meerwaarde te bieden voor (Europees) beschermde soorten zoals vroedmeesterpad, geelbuikvuurpad, kamsalamander, grauwe klauwier, hazelmuis en kraanvogel. Om deze meerwaarde te kunnen bereiken is OmniVerde BV ingeschakeld bij het maken van afspraken met (poteniele) deelnemers aan het ANLb2016 in Zuid-Limburg. Bekeken wordt of de terreinen voldoen aan de eisen van de doelsoorten en of er nog aanvullende inrichtingsmaatregelen noodzakelijk zijn. Daarnaast heeft OmniVerde BV de voorintekening voor het ANLb2016 in Zuid-Limburg gecoördineerd. Inmiddels wordt ook de voorintekening voor 2017 voorbereid. Verder wordt er gewerkt aan een educatie traject om de deelnemers op te leiden zodat de ecologische meerwaarde ook daadwerkelijk bereikt kan worden.